Транспортьор лентов подвижен

Съоръжението е предназначено за транспортиране на въглища, петрококс, меден и оловен концентрат, пясък и други инертни материали. Транспортьорът е оборудван с хидравлична система за повдигане.

Детайли
Транспортьор лентов стационарен

за насипни товари

Детайли
Ролганг
Детайли
Верижни транспортьори
Детайли