Транспортьор лентов подвижен
Съоръжението е предназначено за транспортиране на въглища, петрококс, меден и оловен концентрат, пясък и други инертни материали. Транспортьорът е оборудван с хидравлична система за повдигане.
B=800;L=25 B=1200;L=25
Ширина на гуменото платно ,mm 800 1200
Работна дължина, м 25 25
Производителност, т/час 300 1120
Скорост на гуменото платно, м/сек 2 2
Минимална височина, м 3,5 3,5
Максимална височина, м 10,4 10,4
Инсталирана мощност, kW 18,5 37
Захранващо напрежение 380 V, 50 Hz 380 V, 50 Hz