Машиностроителен завод “МИР МОНТАНА” ЕООД е разположен в град Монтана, Северозападна България.

Дружеството е основано през 1951 година и е от отрасъл “Машиностроене”. Разполага с обща площ 144 000 м2, от които закрита (халета) – 35 000 м2.

Дружеството е специализирано в производство на:
Гумено-лентови транспортьори предназначени за транспортиране на различни видове пакетирани и насипни товари в металургичната, химическата, минната и други видове промишленост.

Доставяме и отделните компоненти на лентовите транспортьори като резервни части:
- ролки – с гарантирано високо качество, отговарящи на изискванията по DIN, ностиел на златен медал на 55-ти Международен технически панаир гр. Пловдив. Гаранция 24 месеца.;
- задвижващи станции;
- опъвателни станции;
- ролконосачи;
- самоцентриращи станции;
- чистачи и отбивачи.

Метални конструкции и платформи, ролганги и ролгангови пътища, използващи се в различните поточни линии в автомобилостроенето и транспортни карго терминали за летища.

Нестандартни поръчки в областта на общото машиностроене и строителството, машини за арматурни дворове и строителни подемници.

Филтри – съобразени с изискванията за опазване на околната среда, създадени за осигуряване на нормални условия на работна среда, а също и за отделяне на най-финните фракции на различни технологични процеси. Имаме усвоено ноухау на следните видове филтри:
- сухи ръкавни импулсни филтри;
- мокри инерционни филтри.

Резервни части и машини за керамични заводи.

Богатата производствена гама от изделия е обоснована от факта, че дружеството разполага със съвременни CAD системи за проектиране, инструментално и техническо оборудване: лентоотрезни и циркулярни машини, гилотини за рязане до 20 мм, абканти, хидравлични преси до 250 тона, ексцентрични преси от 63 до 250 тона, рундвал машини, фрези, стругове, борверзи, фрезхобели, координати и широка гама машини със CNC управление, заварочни апарати и агрегати за ръчно и електродъгово заваряване и агрегати за заваряване в защитна среда от СО2.

Работим по европейски норми и стандарти касаещи машиностроенето. От 2000 г. дружеството е сертифицирано по ISO 9001, а от 2004 г. пресертифицирано по ISO 9001, версия 2000 от SGS – Белгия.

Разполагаме с много добри специалисти, които са в състояние да конструират изделия задоволяващи и най-претенциозни клиенти. Извършваме шеф-монтаж на лентови транспортьори.